Förderbände

Představované výrobky ukazují výrobní možnosti naší firmy. Jsou vyráběny podle dodané výrobní dokumentace zákazníků, kteří jsou také jejich finálními dodavateli. Je věcí cti naší firmy, že se výrobní dokumentace nedostane do rukou třetích osob. a že dokumentaci nezneužijeme k okopírování výrobku a jeho prodeji pod svým jménem.
Pasový hadicový dopravník
dle projektu firmy TEDO


BALTHAZARD-CDF, Francie

průměr: 175 mm
délka: 278 m
převýšení: 14,7 m,
výkonnost: 50t/hod
rychlost: 1,23 m/s,
dopravovaný materiál: vápno
Pasový hadicový dopravník
dle projektu firmy TEDO


BALTHAZARD-CDF, Francie

průměr: 175 mm
délka: 278 m
převýšení: 14,7 m,
výkonnost: 50 t/hod
rychlost: 1,23 m/s,
dopravovaný materiál: vápno
Semihadicový pasový U dopravník
dle projektu firmy TEDO


Ceskomoravský cement a.s.
Mokrá

Pasový hadicový dopravník
dle projektu firmy TEDO


LAFARGE Cement a.s.
cementárna Čížkovice

průměr: 270 mm
délka: 270 m
převýšení: 16,7 m
výkonnost: 200 t/hod
rychlost: 1,76 m/s,
dopravovaný materiál: vápenec
Semihadicový pasový U dopravník
dle projektu firmy TEDO


LOVOCHEMIE, a.s
Lovosice
šířka pasu: 175 mm
délka: 200 m,
převýšení: 2,2 m
výkonnost: 200 t/hod
rychlost: 2 m/s
materiál: syntetická hnojiva

   


       
   
Kontakperson
Ing. Jiří Běžel
Business und technische Aktivitäten 
+420 777 171 295
bezelkovomont.cz
spricht Englisch
Pavel Palivec
Produktion 
+420 602 464 994
paliveckovomont.cz
Pavel Šimek
Produktion 
+420 602 464 995
simekkovomont.cz
Václav Poslušný
Ökonomik 
+420 606 872 645
poslusnykovomont.cz